budzak.me blog

Pažnja, pažnja!

Logično je da ne možemo sa bilo kim biti i u prostoriji, a kamo li deliti vreme, osećanja, život.

Osobe, koje na bilo koji način puštaš u život, kvalitetne su , na neke svoje načine. To su obično kvaliteti koji ti u početku prijaju. Normalno je da se svako pokazuje najbolje što ume, kako bi ti kupio pažnju.

Koliko ćeš dugo gledati, a ne videti, ili videti, zavisi od tvoje perspektive. I kad se najviše potrudiš da ne gledaš kroz svoju prizmu, shvataš u nekim momentima, da jednostavno, posle nekog vremena više nemaš snage, a ni strpljenja da gledaš.

To je iz razloga što sa nečijim manama, koje se prikazuju vremenom, jednostavno ne umeš. Nije da nećeš, ne želiš ili ih ne trpiš, već jednostavno ne umeš. Toliko se kose sa tvojim viđenjem sveta, života, vaspitanja i načinom bivstvovanja da ne umeš da pronađeš onu kariku koja će umeti da ih toleriše.

Ako previše uključiš svoje psihičke resurse, vremenom će ti telo posustati, jer je upravo ono bilo okidač koji je rekao – Skloni se odatle! Nećeš uspeti. Neću ti dati da uspeš!

Čak ako i to prenebregneš i daš vreme i energiju, telo će se samo pobuniti posle dovoljno godina ulaganja. Posustaće i reći će ti da ipak moraš da se skloniš. Prirodno je to, bez obzira na već godinama stečena osećanja prema toj osobi.

Tada nastaje pakao fizičke netrpeljivosti, koji se kosi sa psihičkim opravdanjima i preispitivanjima u šta smo gledali i šta smo videli tada dok smo gledali.

Telo je samo reklo, u početku svih početaka, kada je osetilo da ne ume sa tim manama. To što smo mi davali šanse, pravili projekcije i pokušavali, telo nije krivo, jer je ono samo pratilo znake pored puta, koje mozak nije želeo da prepozna.

U tim situacijama, najbolje je pronaći način da se skloniš, koliko god bilo bolno, jer povratka nema. Ali, skloni se, samo ako si siguran da si još tada u prošlosti čuo svoje telo, a nisi ga poslušao.

Kompleksnost situacije je evidentna, kao i jednostavnost neslušanja organizma, koji nas sam vodi i kažnjava, ako ga u početku ne poslušamo.

Izbor je na nama

Ili ćeš zaštititi tu osobu, sa čijim manama ne umeš, tako da izgubiš sebe, ili ćeš se skloniti za dobrobit oboje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *